Folder Postgraduate study programmes (PhD)


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Postgraduate study programmes (PhD).

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (11 - 15 of 15).

11-15

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachments
Accompanying Sheet for the Commencement of the Procedure for Defending the Dissertation
09/09/2014
09/09/2014
Accompanying_Sheet_Commencement_Procedure_defending_dissertation.doc  
Co je třeba předložit při odevzdání disertace
11/22/2012
11/22/2012
Co_je_treba_predlozit_pri_odevzdani_disertace.doc  
Požadavky ke zkoušce z cizího jazyka
10/17/2011
10/17/2011
Pozadavky_ke_zkousce_z_jazyka_DSP.doc.pdf  
Průvodní list k zahájení řízení k obhajobě disertační práce
12/15/2010
01/10/2011
Pruvodni_list_k_zahajeni_rizeni_k_obhajobe_DP.doc  
Autoreferát disertační práce
P. Kříž
12/15/2010
12/15/2010
Autoreferat_-_titulni_listy.doc  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (0 - 10 of 4).

Name
Enter folder
Informace o doktorském studiu
Hodnocení doktorského studia
Nabídka stipendií a studijních pobytu
Oborové rady, zkušební komise, školitelé