Priečinok Studium


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Studium.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 32).

1-10 11-20 21-30 31-32

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Prílohy
Leták AF DOD
26.11.201409.01.2018
DOD_2018_letak.jpg  
Přehled studia AFI. Vyskočil26.11.2014
26.11.2014
letak_prehled_studia_AF_MENDELU.pdf  
Informace o studiu 2015/2016 - FRRMS25.11.2014
25.11.2014
FRRMS-MENDELU-Brozura2015-CZ_(5).pdf  
Informace o studiu 2015/2016 - LDF
I. Vyskočil10.11.2014
10.11.2014
LDF_informace_o_studiu_2014.pdf  
Obecné informace o univerzitě v AJ 2014
I. Vyskočil12.02.2014
12.02.2014
MENDELU_general_information.pdf  
Informace o studiu pro akademický rok 2013/2014
M. Rydvalová
27.11.2012
28.11.2013
MZLU_informace_o_studiu_slozka_2013_TISK.pdf  
Informace o studiu 2013/2014 - PEF
27.11.2012
28.11.2013
MZLU_informace_o_studiu_2013_PEF_TISK.pdf  
Informace o studiu 2013/2014 - LDFM. Rydvalová
27.11.2012
28.11.2013
MZLU_informace_o_studiu_2013_LDF_TISK.pdf  
Informace o studiu 2013/2014 - ICV
M. Rydvalová27.11.201228.11.2013
MZLU_informace_o_studiu_2013_ICV_TISK.pdf  
Informace o studiu 2013/2014 - FRRMS
27.11.2012
28.11.2013
MZLU_informace_o_studiu_2013_FRRMS_TISK.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 2 z 2).

NázovVstup do priečinka
Informace pro studenty
ECTS