Folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 32).

1-10 11-20 21-30 31-32

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Schedule of the FBE MENDELU for the academic year 2019/2020P. Křupalová05/23/201901/28/2020narizeni_3_2019_harmonogram_1920_aj.pdf  narizeni_3_2019_harmonogram_1920-fin.docx.pdf  
B-S1902 Směrnice děkana č. 2/2019 - Implementace mzdového předpisu univerzity na PEF (platná od 1. 1. 2020)J. Gruber10/17/201910/17/2019smernice_1902_mzdovy_predpis.pdf  
A-07 Disciplinární řád PEF MENDELU (účinný od 1.10.2019) P. Žufan10/09/201910/09/2019VP_disciplinarni_rad.pdf  
B-S1901 Směrnice děkana č. 1/2019 - Rozvržení a evidence pracovní doby pracovníků PEF (platná od 1. 7. 2019)J. Gruber06/27/201909/30/2019smernice_1901_pracovni_doba.pdf  smernice_1901_pracovni_doba-Priloha1.docx  smernice_1901_pracovni_doba-Priloha2.docx  smernice_1901_pracovni_doba-Priloha3.docx  smernice_1901_pracovni_doba-Priloha3_AP.docx  
C-N1907 Nařízení děkana č. 7/2019 Děkanské volno 28. 11.P. Žufan09/19/201909/19/2019narizeni_7_2019_dekanske_volno-PEFnet.pdf  
C-N1906 Nařízení děkana č. 6/2019 Děkanské volno 9. 10.P. Žufan09/19/201909/19/2019narizeni_6_2019_dekanske_volno-AO.pdf  
C-N1905 Nařízení děkana č. 5/2019 Děkanské volno 3. 10.P. Žufan09/19/201909/19/2019narizeni_5_2019_dekanske_volno-VR.pdf  
Z-01 Statut Ceny profesora Sojky za významný vědecký počinP. Žufan03/21/201109/19/2019Cena_prof._Sojky-Statut.pdf  
Z-02 Provozní řád střešní terasy PEF MENDELUP. Žufan09/04/201709/19/2019Provozni-rad-stresni-terasa-PEF-08-2017-v3.pdf  
C-R1004 Rozhodnutí děkana č. 4/2010 - Likvidační komiseP. Žufan10/25/201009/19/2019rozhodnuti-dekanky-4-2010.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

NameEnter folder
Vnitřní předpisy a další vnitřní normy - archiv