Priečinok Předpisy, vyhlášky a směrnice


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Předpisy, vyhlášky a směrnice.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Prílohy
Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (ze dne 19. 8. 2020, účinný od 1. 10. 2020)
22.09.202022.09.2020
Studijni_a_zkusebni_rad_Mendelovy_univerzity_v_Brne_ze_dne_19_srpna_2020.pdf  
Dean's Directive 1/2020 on doctoral degree programmes at the Faculty of Horticulture of Mendel University in Brno
J. Knézlík22.05.2020
22.05.2020
Smernice_dekana_2020_1_eng.pdf  
Směrnice děkana č. 1/2020 pro studium v doktorských studijních programech na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
18.05.202018.05.2020Smernice_dekana_1-2020.pdf  
Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně
05.05.202005.05.2020
Stipendijni_rad_MENDELU.PDF  
Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně
05.05.2020
05.05.2020Studijni-MENDELU-6-R.pdf  
Vyhl. č. 6/2010 o průběhu studia v doktorském studijním programu Zahradnické inženýrství (čtyřleté studium)
05.05.2020
05.05.2020
Pravidla_zahajeni_vyhl_6_2010.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.