Priečinok Anglická úřední deska


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Anglická úřední deska.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 1 z 1).

Názov
KomentárVložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
Dean's regulation 2 / 2019 - Motivational programme for FoH MENDELU for 2019
J. Knézlík06.05.2020
06.05.2020
Narizeni_dekana_2019_2_angl.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.