Priečinok Informace pro bakalářské studijní programy: Zahradnické inženýrství, Zahradnictví


Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Informace pro bakalářské studijní programy: Zahradnické inženýrství, Zahradnictví.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 2 z 2).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Prílohy
BP - Metodické pokyny - struktura a obsahová náplň (SP Zahradnické inženýrství, SP Zahradnictví)
J. Knézlík09.01.202009.01.2020BP_-_Metodicke_pokyny_-_struktura_a_obsahova_napln_(SP_Zahradnicke_inzenyrstvi,_SP_Zahradnictvi).pdf  
Metodické pokyny a doporučení k psaní, úpravě závěrečných prací na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity
09.01.202009.01.2020
Metodicke_pokyny_a_doporuceni_k_psani,_uprave_zaverecnych_praci_na_Zahradnicke_fakulte_Mendelovy_univerzity.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.