Priečinok Výroční zprávy o činnosti AF MENDELU


Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Výroční zprávy o činnosti AF MENDELU.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
(2018) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2018D. Dozbaba
31.08.2020
31.08.2020AF_Vyrocni_zprava_2018.pdf  
(2017) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2017
04.12.2019
04.12.2019
Vyrocni_zprava_cinnost_AF_2017_online.pdf  
(2009) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2009
D. Dozbaba14.07.201002.04.2019
vyrocni_zprava_cinnost_af_2009.doc  
(2010) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2010
D. Dozbaba21.09.201102.04.2019vyrocni_zprava_cinnost_af_2010.pdf  
(2011) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 201104.10.2012
02.04.2019
vyrocni_zprava_cinnost_af_2011.zip  
(2015) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2015
D. Dozbaba
10.05.2017
02.04.2019
vyrocni_zprava_cinnost_af_2015.pdf  
(2016) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2016D. Dozbaba10.04.201802.04.2019
vyrocni_zprava_cinnost_af_2016.pdf  
(2008) Výroční zpráva o činnosti AF MZLU v Brně v roce 2008
D. Dozbaba01.01.2009
02.04.2019
vyrocni_zprava_cinnost_af_2008.doc  
(2007) Výroční zpráva o činnosti AF MZLU v Brně v roce 2007
D. Dozbaba
01.01.2008
02.04.2019
vyrocni_zprava_cinnost_af_2007.doc  
(2006) Výroční zpráva o činnosti AF MZLU v Brně v roce 2006
01.01.2007
02.04.2019
vyrocni_zprava_cinnost_af_2006.doc  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.