Priečinok Nařízení děkana - archiv


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Nařízení děkana - archiv.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 29).

1-10

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
Nařízení děkana 1_2020 o podpoře projektů IGA B. Dobešová
13.02.2020
13.02.2020
Narizeni_dekana_1_2020_podpora_projektu_IGA.pdf  
Nařízení děkana 21_2019 vyhlášení děkanského volna
12.11.2019
12.11.2019
Narizeni_dekana_21_2019_vyhlaseni_dekanskeho_volna.pdf  
Nařízení děkana 20_2019 vyhlášení děkanského volna11.11.2019
11.11.2019
Narizeni_dekana_20_2019_vyhlaseni_dekanskeho_volna.pdf  
Nařízení děkana 19_2019 termín zveřejnění návrhů témat ZP23.10.201923.10.2019
Narizeni_dekana_19_2019_o_terminu_zverejneni_ZP.pdf  
Nařízení děkana 18_2019 vyhlášení děkanského volna
B. Dobešová
22.10.2019
22.10.2019
Narizeni_dekana_18_2019_vyhlaseni_dekanskeho_volna.pdf  
Nařízení děkana 15_2019 vyhlášení děkanského volna
30.09.2019
30.09.2019
Narizeni_dekana_15_2019_vyhlaseni_dekanskeho_volna.pdf  
Nařízení děkana 13_2019 o úpravě písemných pracíB. Dobešová
12.07.2019
12.07.2019Narizeni_dekana_13_2019_o_uprave_pisemnych_praci.pdf  
Nařízení děkana 12_2019 spolufinancování projektů LDF
12.07.201912.07.2019
Narizeni_dekana_12_2019_spolufinancovani_projektu.pdf  
Nařízení děkana 11_2019 o podpoře nadaných studentů LDF
12.07.2019
12.07.2019
Narizeni_dekana_11_2019_o_podpore_nadanych_studentu.pdf  
Nařízení děkana 10_2019 o výkonu praxí studentů LDF
B. Dobešová12.07.201912.07.2019
Narizeni_dekana_10_2019_o_vykonu_praxi.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.