Priečinok Užitné vzory 2018


Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Užitné vzory 2018.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
č. 32180 - Nezávislá mobilní zelená stěna
J. Knézlík
03.01.2019
08.01.2019
uv032180.pdf  
č. 31921 - Kultivátor pro cílenou biotizaci zahradnických substrátů
08.01.2019
08.01.2019
uv031921.pdf  
č. 32225 - Reakční směs k molekulární identifikaci patogenní bakterie okurek Pseudomonas amygdali pv. Iachrymans
08.01.2019
08.01.2019uv032225.pdf  
č. 31449 - Ochucený olej ze semen révy vinné
J. Knézlík03.01.2019
08.01.2019
uv031449.pdf  
č. 31397 - Palivové pelety ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu těchto palivových pelet
29.01.201829.01.2018
PUV_2017-34352.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 2 z 2).

Názov
Vstup do priečinka
Patenty 2018
Specializované mapy 2018