Priečinok Směrnice a aktuální informace


Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Směrnice a aktuální informace.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 6 z 6).

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPrílohy
Vypsání témat závěrečných vysokoškolských bakalářských a diplomových prací 202009.10.2017
10.09.2020
vypsani_temat_bakalarskych_a_diplomovych_praci_na_AF_v_roce_2020.pdf  
Upřesňující požadavky AF na zadání vysokoškolských závěrečných bakalářských a diplomových pracíD. Dozbaba03.09.201310.09.2020
pozadavky_na_zadani_bakalarskych_a_diplomovych_praci_na_AF_v_roce_2020.pdf  
Vložení závěrečné práce do UIS a odevzdání závěrečné práce na ústav do 25.4.2019
12.04.2019
12.04.2019
Upozorneni_studentum_2019.doc  
Podrobné pokyny a doporučení k psaní, úpravě a náležitostem závěrečných prací
16.04.2010
06.03.2019
AF_Pokyny_zaverecne_prace_2019.pdf  
3/2018 - Zveřejňování závěrečných prací
31.03.201704.09.2018sr_3_2018_zverejnovani_zaverecnych_praci.pdf  
Informace o odložení zveřejnění závěrečné práce pro vedoucí závěrečných prací a studenty
04.04.2017
04.04.2017
pokyny_odlozeni_zverejneni_2017.docx  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

NázovVstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.