Folder Směrnice a aktuální informace


Document tree
   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Směrnice a aktuální informace.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 6 of 6).

Name
Comments
Entered by
Document dateModifications
Display
Attachments
Vypsání témat závěrečných vysokoškolských bakalářských a diplomových prací 2019
D. Dozbaba
10/09/2017
09/19/2019
zaverecne_prace_af_dokt_2019_vypsani_temat.pdf  
Upřesňující požadavky AF na zadání vysokoškolských závěrečných bakalářských a diplomových prací
09/03/2013
09/12/2019
zaverecne_prace_af_dokt_2019_zadani.doc.pdf  
Vložení závěrečné práce do UIS a odevzdání závěrečné práce na ústav do 25.4.2019
D. Dozbaba04/12/2019
04/12/2019
Upozorneni_studentum_2019.doc  
Podrobné pokyny a doporučení k psaní, úpravě a náležitostem závěrečných prací
D. Dozbaba04/16/201003/06/2019AF_Pokyny_zaverecne_prace_2019.pdf  
3/2018 - Zveřejňování závěrečných pracíD. Dozbaba
03/31/2017
09/04/2018
sr_3_2018_zverejnovani_zaverecnych_praci.pdf  
Informace o odložení zveřejnění závěrečné práce pro vedoucí závěrečných prací a studenty
D. Dozbaba
04/04/2017
04/04/2017
pokyny_odlozeni_zverejneni_2017.docx  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.