Priečinok Veřejný Dokumentový server


Strom dokumentov   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Veřejný Dokumentový server.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (0 - 0 z 0).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 10 z 16).

Názov
Vstup do priečinka
Zahradnická fakulta
Provozně ekonomická fakulta
Rektorát
Agronomická fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Správa kolejí a menz
Dokumentace UIS
Aktuality
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Školní zemědělský podnik Žabčice