Folder Směrnice děkana


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Směrnice děkana.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 5 of 5).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachments
Směrnice děkana 1_2020 Pravidla IGA
B. Dobešová
06/29/2020
06/29/2020Smernice_dekana_1_2020_Pravidla_IGA.pdf  
Směrnice děkana 2_2012 EUFO
06/06/2012
09/20/2012
smernice_2_2012_pravidla_EUFO.pdf  
Směrnice děkana 1_2010 Implementace pravidel evropského kreditního transferového systému06/07/2010
07/21/2011
Smernice_1_2010.pdf  
Směrnice děkana 3_2007 Naplnění studijního a zkušebního řádu MZLU
B. Dobešová
01/19/2010
07/21/2011
smernice-dekana_3_07.pdf  
Směrnice děkana 11_2009 Postdoktorské pobyty na LDF MZLU v Brně
B. Dobešová
01/19/2010
07/21/2011
smernice_dekana_11_09.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

Name
Enter folder
Směrnice děkana - archiv