Složka Mendel and Bioclimatology


   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Mendel and Bioclimatology.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 9 z 9).

NázevKomentář
Vložil
Datum dokumentu
Modifikace
Zobrazit
Přílohy
Mapa kategorií rizika výskytu hlavních abiotických stresorů s potenciálním dopadem na výnos zrna ječmene jarního
06.11.2019
11.11.2019
kategorie_rizika_1_upr.jpg  
Metodika odběru a hodnocení kořenového systému polních plodinMetodika odběru a hodnocení kořen...
23.11.2017
23.11.2017Metodika_soil_core_19.12._final.pdf  
Mapa rizika ohrožení orné půdy větrnou erozí podle katastrů06.09.2017
06.09.2017
Mapa_rizika_ohrozeni_orne_pudy_vetrnou_erozi_podle_katastru.pdf  
Mapa oblastí potenciálně ohrožených větrnou erozí na podkladu půdně-klimatických faktorů
06.09.2017
06.09.2017
Mapa_oblasti_potencialne_ohrozenych_vetrnou_erozi_na_podkladu_pudne-klimatickych_faktoru.pdf  
Metodika měření mikroklimatických poměrů
Metodika měření mikroklimatických...
T. Středa
28.12.2016
03.01.2017
Metodika_Final_IV_2017.pdf  
Mapa oblastí se zvýšeným rizikem výskytu agronomického sucha pro ozimou pšenici13.12.201613.12.2016Mapa_kveten_final.jpg  
Mapa oblastí se zvýšeným rizikem výskytu sucha v době setí ozimé pšenice12.12.2016
12.12.2016
Mapa_podzim_final.jpg  
Metodika Koreny 2016
Metodika "Hodnocení relativní vel...T. Středa
13.06.2016
13.06.2016
Metodika_kapacita_16.6.2016_kompr.pdf  
Mendel and Bioclimatology
Conference proceedings from the i...
T. Středa
18.02.2016
18.02.2016
Mendel_and_Bioclimatology_Final.pdf  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (0 - 0 z 0).

Název
Vstup do složky
Nenalezena žádná vyhovující data.