Folder Mendel and Bioclimatology


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Mendel and Bioclimatology.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 9 of 9).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Mapa kategorií rizika výskytu hlavních abiotických stresorů s potenciálním dopadem na výnos zrna ječmene jarníhoT. Středa11/06/201911/11/2019kategorie_rizika_1_upr.jpg  
Metodika odběru a hodnocení kořenového systému polních plodinMetodika odběru a hodnocení kořen...T. Středa11/23/201711/23/2017Metodika_soil_core_19.12._final.pdf  
Mapa rizika ohrožení orné půdy větrnou erozí podle katastrůT. Středa09/06/201709/06/2017Mapa_rizika_ohrozeni_orne_pudy_vetrnou_erozi_podle_katastru.pdf  
Mapa oblastí potenciálně ohrožených větrnou erozí na podkladu půdně-klimatických faktorůT. Středa09/06/201709/06/2017Mapa_oblasti_potencialne_ohrozenych_vetrnou_erozi_na_podkladu_pudne-klimatickych_faktoru.pdf  
Metodika měření mikroklimatických poměrůMetodika měření mikroklimatických...T. Středa12/28/201601/03/2017Metodika_Final_IV_2017.pdf  
Mapa oblastí se zvýšeným rizikem výskytu agronomického sucha pro ozimou pšeniciT. Středa12/13/201612/13/2016Mapa_kveten_final.jpg  
Mapa oblastí se zvýšeným rizikem výskytu sucha v době setí ozimé pšeniceT. Středa12/12/201612/12/2016Mapa_podzim_final.jpg  
Metodika Koreny 2016Metodika "Hodnocení relativní vel...T. Středa06/13/201606/13/2016Metodika_kapacita_16.6.2016_kompr.pdf  
Mendel and BioclimatologyConference proceedings from the i...T. Středa02/18/201602/18/2016Mendel_and_Bioclimatology_Final.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.