Priečinok ZS 2014/2015


Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku ZS 2014/2015.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
ZobraziťPrílohy
Údaje dle vyhlášky 276/2004
07.07.201405.02.2015Udaje_dle_vyhlasky_276-2004.pdf  
Test z Biologie - varianta CP. Čech07.07.2014
05.02.2015
Biologie_2014_C.pdf  
Test z Biologie - varianta B
P. Čech07.07.201405.02.2015
Biologie_2014_A.pdf  
Test z Biologie - varianta A
P. Čech
07.07.2014
05.02.2015
Biologie_2014_A.pdf  
Talentová zkouška - varianta A a B
P. Čech07.07.201405.02.2015
TZ-2014-vyplnene_odpovedi.doc  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.