Složka Archiv - Statut a vnitřní předpisy


Strom dokumentů   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Archiv - Statut a vnitřní předpisy.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 22).

1-10 11-20

Název
Komentář
Vložil
Datum dokumentu
Modifikace
Zobrazit
Přílohy
Statut Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 30. 9. 2020)
Registrace na MŠMT 5. prosince 20...
05.12.201811.09.2020
UZ3-Statut-MENDELU-3-R.pdf  
Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 30.9.2020)
registrace na MŠMT 14. ledna 2019...
14.01.201911.09.2020Studijni-MENDELU-6-R.pdf  
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 30. 9. 2020)
28.09.201704.09.2020
Pravidla_syst.rizeni_kvality_fin_171031_tit.pdf  
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 2. 9. 2020)
28.09.2017
04.09.2020
Jednaci_rad_RVH.pdf  
Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 1. 9. 2020)
ze dne 1. srpna 2018; čj. MSMT- 2...
28.09.2017
04.09.2020
Akreditacni_rad_01082018_MSMT.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný do 31.1.2020)
ze dne 4. října 2017, pod čj. MSM...24.10.2017
17.01.2020
Habilitace-MENDELU-R.pdf  
Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 31.1.2020)
ze dne 17. dubna 2018 (účinný do ...
20.04.2018
15.01.2020
Stipendijni_rad-2018.pdf  
Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 31. 12. 2019)
ze dne 17. dubna 2018, čj. MSMT-1...
20.04.2018
17.09.2019
Mzdovy_predpis-2018.pdf  
Statut Mendelovy univerzity v Brně
Registrace na MŠMT 16. 5. 2017, č...
I. Vyskočil31.05.2017
08.02.2019
UZ_Statut_MENDELU.pdf  
Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně
registrace na MŠMT dne 25. 8. 201...01.09.2017
08.02.2019
Studijni-MENDELU-5-R.pdf  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (0 - 0 z 0).

Název
Vstup do složky
Nenalezena žádná vyhovující data.