Folder Archiv - Statut a vnitřní předpisy


   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Archiv - Statut a vnitřní předpisy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 22).

1-10
11-20

Name
Comments
Entered byDocument dateModificationsDisplay
Attachments
Statut Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 30. 9. 2020)
Registrace na MŠMT 5. prosince 20...
12/05/201809/11/2020
UZ3-Statut-MENDELU-3-R.pdf  
Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 30.9.2020)
registrace na MŠMT 14. ledna 2019...
01/14/2019
09/11/2020
Studijni-MENDELU-6-R.pdf  
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 30. 9. 2020)
09/28/201709/04/2020Pravidla_syst.rizeni_kvality_fin_171031_tit.pdf  
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 2. 9. 2020)
09/28/201709/04/2020
Jednaci_rad_RVH.pdf  
Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 1. 9. 2020)
ze dne 1. srpna 2018; čj. MSMT- 2...
V. Nechvátalová Aiblová09/28/201709/04/2020
Akreditacni_rad_01082018_MSMT.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný do 31.1.2020)
ze dne 4. října 2017, pod čj. MSM...V. Nechvátalová Aiblová10/24/2017
01/17/2020
Habilitace-MENDELU-R.pdf  
Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 31.1.2020)
ze dne 17. dubna 2018 (účinný do ...
V. Nechvátalová Aiblová04/20/201801/15/2020
Stipendijni_rad-2018.pdf  
Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 31. 12. 2019)
ze dne 17. dubna 2018, čj. MSMT-1...
04/20/2018
09/17/2019
Mzdovy_predpis-2018.pdf  
Statut Mendelovy univerzity v Brně
Registrace na MŠMT 16. 5. 2017, č...I. Vyskočil05/31/2017
02/08/2019
UZ_Statut_MENDELU.pdf  
Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně registrace na MŠMT dne 25. 8. 201...09/01/2017
02/08/2019
Studijni-MENDELU-5-R.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.