Složka Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 2 z 2).

NázevKomentář
Vložil
Datum dokumentu
Modifikace
Zobrazit
Přílohy
Nařízení děkana č. 6/2019 - Prokazování vědecké kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ZF MENDELU
07.11.2019
08.04.2020Narizeni_dekana_2019_6_opr.docx  
Pomůcka pro výpočet bodů u článků s IF
17.02.2014
17.02.2014
Vypocet_bodu_IF.xlsx  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   
včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 2 z 2).

NázevVstup do složky
Archiv
Akreditace ZI