Folder Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 2 of 2).

NameComments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachments
Nařízení děkana č. 6/2019 - Prokazování vědecké kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ZF MENDELUP. Čech11/07/2019
04/08/2020
Narizeni_dekana_2019_6_opr.docx  
Pomůcka pro výpočet bodů u článků s IF
P. Pernický
02/17/2014
02/17/2014
Vypocet_bodu_IF.xlsx  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 2 of 2).

Name
Enter folder
Archiv
Akreditace ZI