Složka Rozhodnutí, opatření a vyhlášky děkana


   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Rozhodnutí, opatření a vyhlášky děkana.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 24).

1-10
11-20 21-24

Název
KomentářVložilDatum dokumentu
Modifikace
Zobrazit
Přílohy
(2015/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2015 o mimořádném motivačním stipendiu doktorandům AF a jeho podmínky
Rozhodnutí děkana č. 2/2015 o způ...
05.08.201508.06.2020
motivacni_stipendium_af_dokt.zip  
(2019/01) Dean's Directive 1/2019 - Motivational programme for academic workers of the Faculty of AgriSciences at Mendel University in Brno
D. Dozbaba
23.04.2019
28.04.2020
Dean's_Directive_1_2019_-_Motivational_programme_for_academic_workers_of_the_Faculty_of_AgriSciences_at_Mendel_University_in_Brno.pdf  
(2020/01) Metodický pokyn děkana - Vyhlášení kritérií pro udělování finančních pobídek motivačního programu akademických pracovníků Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně dle směrnice děkana č.1/2019 pro období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020
27.04.2020
27.04.2020
Metodicky_pokyn_dekana_AF_1_2020_Vyhlaseni_kriterii_pro_udelovani_financnich_pobidek_motivacniho_programu_AP_AF.pdf  
(2019/01) Směrnice děkana AF č. 1/2019 - Motivační program akademických pracovníků AF MENDELU
D. Dozbaba23.04.201905.12.2019
Smernice_dekana_AF_c.1_2019_-_Motivacni_program_akademickych_pracovniku_AF_MENDELU.pdf  Priloha_c._3_KD_20_Formular_MOTIVACE_ak_prac_2019.xlsx  
(2019/02) Směrnice děkana AF č. 2/2019 - -Implementace Mzdového předpisu Mendelovy univerzity v Brně pro akademické pracovníky Agronomické fakulty
05.11.201905.11.2019
Smernice_dekana_c._2__2019_-Implementace_Mzdoveho_predpisu_Mendelovy_univerzity_v_Brne_pro_akademicke_pracovniky_Agronomicke_fakulty.pdf  
(2019/02) Nařízení děkana AF č. 2/2019 - Struktura a ceník služeb Ústavu chemie a biochemie
D. Dozbaba
05.11.2019
05.11.2019
Narizeni_dekana_2-2019_Struktura_a_cenik_sluzeb_Ustavu_chemie_a_biochemie.pdf.pdf  
(2019/03) Nařízení děkana AF č. 3/2019 - Struktura a ceník služeb Ústavu výživy zvířat a pícninářstvíD. Dozbaba
05.11.2019
05.11.2019
Narizeni_dekana_3-2019_Struktura_a_cenik_sluzeb_Ustavu_vyzivy_zvirat_a_picninarstvi.pdf  
(2019/01) Nařízení děkana AF č. 1/2019 o požadavcích na vedoucí oponenty kvalifikačních prací
03.05.201903.05.2019
Narizeni_dekana_c.1-2019_o_pozadavcich_na_vedouci_a_oponenty_kvalifikacnich_praci.pdf  
(2018/01) Nařízení děkana AF č. 1/2018 o stanovení nejvyššího počtu vedených kvalifikačních prací
D. Dozbaba16.11.201823.04.2019
ND_c.1-2018_o_stanoveni_nejvyssiho_poctu_vedenych_kvalifikacnich_praci.pdf  
(2011/04/15) Vyhláška děkana AF o stanovení podmínek výplaty prospěchových stipendiíD. Dozbaba
26.05.2014
23.04.20192011_04_15_vyhlaska_dekana_prospechove_stipendium.doc  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (0 - 0 z 0).

Název
Vstup do složky
Nenalezena žádná vyhovující data.