Složka Doktorské studium


Strom dokumentů   Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Doktorské studium.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 9 z 9).

NázevKomentářVložilDatum dokumentuModifikaceZobrazitPřílohy
Conditions of the admissions procedure for the Doctoral degree programmes in the academic year 2020/2021J. Knézlík02.04.202002.04.2020Vyhlaska_dekana_2019_9_PhD_studium_en.pdf  
Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy v akademickém roce 2020/2021J. Knézlík02.12.201331.03.2020Vyhlaska_dekana_2019_9.docx.pdf  
Evidence školitelů v doktorské studijním programu Zahradnické inženýrstvíJ. Knézlík26.09.201804.03.2020skolitelePHD_ZI_03_2020.xlsx  
Evidence školitelů v doktorské studijním programu Zahradní a krajinářská architekturaJ. Knézlík12.01.201826.09.2018skolitelePHD_ZKA.xlsx  
Směrnice děkana č. 1/2017 pro studium v doktorských studijních programech na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně J. Valášek25.10.201725.10.2017Smernice_dekana_pro_prubeh_doktorskeho_studia.pdf  
Vyhl. č. 6/2010 o průběhu studia v doktorském studijním programu Zahradnické inženýrství (čtyřleté studium)P. Pernický07.06.201607.06.2016Pravidla_zahajeni_vyhl_6_2010.pdf  
Protokol o zkoušce z předmětuP. Pernický07.10.201401.09.2015Protokol_o_zkousce_z_predmetu9-2015.doc  
Vzorový autoreferátP. Pernický07.10.201412.11.2014corr._Autoreferat_novyvzor.doc  
Rekapitulační formulář pro zahájení řízení obhajoby disertační práceP. Pernický21.10.201412.11.2014priloha_c.2.doc  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 3 z 3).

NázevVstup do složky
Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
Termíny státních doktorských zkoušek a obhajoby dizertačních prací
Školitelé doktorských studijních programů