Folder Doktorské studium


   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Doktorské studium.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 6 of 6).

Name
Comments
Entered byDocument date
Modifications
Display
Attachments
Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy v akademickém roce 2020/2021 - 2. kolo
J. Knézlík10/09/202010/09/2020
Vyhlaska_dekana_2020_4.docx.pdf  
Dean's Directive 1/2020 on doctoral degree programmes at the Faculty of Horticulture of Mendel University in Brno
J. Knézlík
05/22/2020
05/22/2020
Smernice_dekana_2020_1_eng.pdf  
Směrnice děkana č. 1/2020 pro studium v doktorských studijních programech na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
05/18/2020
05/18/2020
Smernice_dekana_1-2020.pdf  
Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy v akademickém roce 2020/2021
J. Knézlík
12/02/2013
04/23/2020
Vyhlaska_dekana_2019_9.docx_(1).pdf  
Conditions of the admissions procedure for the Doctoral degree programmes in the academic year 2020/2021
J. Knézlík
04/02/2020
04/23/2020
Vyhlaska_dekana_2019_9_PhD_studium_en.pdf  
Vyhl. č. 6/2010 o průběhu studia v doktorském studijním programu Zahradnické inženýrství (čtyřleté studium)
P. Pernický
06/07/2016
06/07/2016
Pravidla_zahajeni_vyhl_6_2010.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 3 of 3).

Name
Enter folder
Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
Termíny státních doktorských zkoušek a obhajoby dizertačních prací
Školitelé doktorských studijních programů