Folder Doktorské studium


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Doktorské studium.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 8 of 8).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy v akademickém roce 2020/2021J. Knézlík12/02/201301/09/2020Vyhlaska_dekanky_podminky_prijimaciho_rizeni_Ph.D._na_rok_2020.doc  
Evidence školitelů v doktorské studijním programu Zahradnické inženýrstvíJ. Knézlík09/26/201810/01/2018skolitelePHD_ZI.xlsx  
Evidence školitelů v doktorské studijním programu Zahradní a krajinářská architekturaJ. Knézlík01/12/201809/26/2018skolitelePHD_ZKA.xlsx  
Směrnice děkana č. 1/2017 pro studium v doktorských studijních programech na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně J. Valášek10/25/201710/25/2017Smernice_dekana_pro_prubeh_doktorskeho_studia.pdf  
Vyhl. č. 6/2010 o průběhu studia v doktorském studijním programu Zahradnické inženýrství (čtyřleté studium)P. Pernický06/07/201606/07/2016Pravidla_zahajeni_vyhl_6_2010.pdf  
Protokol o zkoušce z předmětuP. Pernický10/07/201409/01/2015Protokol_o_zkousce_z_predmetu9-2015.doc  
Vzorový autoreferátP. Pernický10/07/201411/12/2014corr._Autoreferat_novyvzor.doc  
Rekapitulační formulář pro zahájení řízení obhajoby disertační práceP. Pernický10/21/201411/12/2014priloha_c.2.doc  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 3 of 3).

NameEnter folder
Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací
Termíny státních doktorských zkoušek a obhajoby dizertačních prací
Školitelé doktorských studijních programů