Priečinok 3rd International botanical and horticultural conference for post-graduate students 2013


Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku 3rd International botanical and horticultural conference for post-graduate students 2013.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 2 z 2).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Prílohy
Poster for 3rd International Horticultural Conference for Post-graduate Students 2013
L. Kučová08.10.2013
08.10.2013
konference_plakat.pdf  
First announcement for 3rd International Horticultural Conference for Post-graduate Students 20133rd International Horticultural C...L. Kučová
08.10.2013
08.10.2013
PGSConference_-_23.10.2013_-_first_annoucement.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.