Složka Statut a vnitřní předpisy


Strom dokumentů   Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Statut a vnitřní předpisy.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 19).

1-10 11-19

NázevKomentářVložilDatum dokumentuModifikaceZobrazitPřílohy
Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně ze dne 1. srpna 2018; čj. MSMT- 2...I. Vyskočil28.09.201710.08.2018Akreditacni_rad_01082018_MSMT.pdf  
Disciplinární řád pro studenty Mendelovy univerzity v Brněregistrace na MŠMT dne 11. prosin...S. Zerdaloglu27.12.201728.12.2017Disciplinarni-MENDELU-2-R.pdf  
Jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brněregistrace na MŠMT: čj. MSMT-6242...L. Rysková20.04.201705.05.2017Jednaci_rad_AS.pdf  
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně I. Vyskočil28.09.201702.11.2017Jednaci_rad_RVH.pdf  
Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brněze dne 22. září 2017, registrace ...I. Vyskočil24.05.201624.10.2017VR-MENDELU-2-R.docx.pdf  
Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 1. 2020)ze dne 20. srpna 2019, čj. MSMT-2...I. Vyskočil02.09.201917.09.201920190820_Mzd_predpis-MEDELU-registrovany.pdf  
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Mendelovy univerzity v Brně I. Vyskočil28.09.201728.09.2017Pravidla_syst.rizeni_kvality_fin_171031_tit.pdf  
Řád celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brněregistrace na MŠMT dne 11. prosin...S. Zerdaloglu27.12.201710.01.2018Celozivotni-MENDELU-3-RN.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný od 1.2.2020)Ve znění ze dne 5. prosince 2019,...V. Nechvátalová Aiblová17.01.202017.01.202020191205_Rad_habil_a_jmenov_rizeni-Uplne_zneni_01.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný do 31.1.2020)ze dne 4. října 2017, pod čj. MSM...V. Nechvátalová Aiblová24.10.201717.01.2020Habilitace-MENDELU-R.pdf  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 2 z 2).

NázevVstup do složky
Archiv - Statut a vnitřní předpisy
Dokumenty v anglickém jazyce