Složka Statut a vnitřní předpisy


   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Statut a vnitřní předpisy.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 17).

1-10

Název
Komentář
Vložil
Datum dokumentuModifikaceZobrazit
Přílohy
Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 2.9.2020)
registrováno dne 19. srpna 2020 p...04.09.202004.09.202020200819_Akreditacni_rad-REGISTROVANO.pdf  
Disciplinární řád pro studenty Mendelovy univerzity v Brně
registrace na MŠMT dne 11. prosin...
27.12.201728.12.2017
Disciplinarni-MENDELU-2-R.pdf  
Jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně
registrace na MŠMT: čj. MSMT-6242...L. Rysková
20.04.2017
05.05.2017
Jednaci_rad_AS.pdf  
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 3. 9. 2020)
ze dne 19. srpna 2020, čj. MSMT33...V. Nechvátalová Aiblová
04.09.2020
04.09.2020
20200819_Jednaci_rad_RVH-REGISTROVANO.pdf  
Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně
ze dne 22. září 2017, registrace ...
24.05.201624.10.2017
VR-MENDELU-2-R.docx.pdf  
Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 1. 2020)
ze dne 20. srpna 2019, čj. MSMT-2...
02.09.2019
17.09.2019
20190820_Mzd_predpis-MEDELU-registrovany.pdf  
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 10. 2020)
ze dne 19. srpna 2020, čj. MSMT-3...
04.09.202004.09.2020
20200819_Pravid_zaj_a_vnitr_hodn_kval-REGISTROVANO.pdf  
Řád celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
registrace na MŠMT dne 11. prosin...
S. Zerdaloglu27.12.201710.01.2018
Celozivotni-MENDELU-3-RN.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný od 1.2.2020)Ve znění ze dne 5. prosince 2019,...
17.01.2020
17.01.2020
20191205_Rad_habil_a_jmenov_rizeni-Uplne_zneni_01.pdf  
Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních míst na Mendelově univerzitě v Brně pro akademické a neakademické pracovníky
registrace na MŠMT dne 11. prosin...S. Zerdaloglu27.12.2017
27.12.2017
Vyberove-MENDELU-3-R.pdf  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   
včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 2 z 2).

Název
Vstup do složky
Archiv - Statut a vnitřní předpisy
Dokumenty v anglickém jazyce