Folder Statut a vnitřní předpisy


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Statut a vnitřní předpisy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 22).

1-10 11-20 21-22

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně registrace na MŠMT 14. ledna 2019...I. Vyskočil01/14/201902/08/2019Studijni-MENDELU-6-R.pdf  
Statut Mendelovy univerzity v BrněRegistrace na MŠMT 5. prosince 20...I. Vyskočil12/05/201802/08/2019UZ3-Statut-MENDELU-3-R.pdf  
Etický kodex zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brněze dne 14. září 2016I. Vyskočil09/19/201809/19/2018Eticky_kodex_MENDELU_FINAL_2018.pdf  
Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně ze dne 1. srpna 2018; čj. MSMT- 2...I. Vyskočil09/28/201708/10/2018Akreditacni_rad_01082018_MSMT.pdf  
Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brněze dne 17. dubna 2018, čj. MSMT-1...I. Vyskočil04/20/201804/20/2018Mzdovy_predpis-2018.pdf  
Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brněze dne 17. dubna 2018I. Vyskočil04/20/201804/20/2018Stipendijni_rad-2018.pdf  
Řád celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brněregistrace na MŠMT dne 11. prosin...S. Zerdaloglu12/27/201701/10/2018Celozivotni-MENDELU-3-RN.pdf  
Disciplinární řád pro studenty Mendelovy univerzity v Brněregistrace na MŠMT dne 11. prosin...S. Zerdaloglu12/27/201712/28/2017Disciplinarni-MENDELU-2-R.pdf  
Statut Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v BrněS. Zerdaloglu12/27/201712/27/2017Statut_ICV-MENDELU-1-R.pdf  
Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních míst na Mendelově univerzitě v Brně pro akademické a neakademické pracovníkyregistrace na MŠMT dne 11. prosin...S. Zerdaloglu12/27/201712/27/2017Vyberove-MENDELU-3-R.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 2 of 2).

NameEnter folder
Archiv - Statut a vnitřní předpisy
Documents in English