Folder Statutes and other internal regulations


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Statutes and other internal regulations.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 18).

1-10

NameCommentsEntered byDocument date
Modifications
Display
Attachments
Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně ze dne 1. srpna 2018; čj. MSMT- 2...I. Vyskočil09/28/2017
08/10/2018
Akreditacni_rad_01082018_MSMT.pdf  
Disciplinární řád pro studenty Mendelovy univerzity v Brně
registrace na MŠMT dne 11. prosin...
12/27/2017
12/28/2017
Disciplinarni-MENDELU-2-R.pdf  
Jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně
registrace na MŠMT: čj. MSMT-6242...
04/20/201705/05/2017Jednaci_rad_AS.pdf  
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně
I. Vyskočil
09/28/2017
11/02/2017
Jednaci_rad_RVH.pdf  
Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brněze dne 22. září 2017, registrace ...I. Vyskočil
05/24/2016
10/24/2017
VR-MENDELU-2-R.docx.pdf  
Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 1. 2020)
ze dne 20. srpna 2019, čj. MSMT-2...
I. Vyskočil
09/02/2019
09/17/201920190820_Mzd_predpis-MEDELU-registrovany.pdf  
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Mendelovy univerzity v Brně
09/28/2017
09/28/2017Pravidla_syst.rizeni_kvality_fin_171031_tit.pdf  
Řád celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
registrace na MŠMT dne 11. prosin...S. Zerdaloglu12/27/2017
01/10/2018
Celozivotni-MENDELU-3-RN.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný od 1.2.2020)
Ve znění ze dne 5. prosince 2019,...
V. Nechvátalová Aiblová
01/17/2020
01/17/2020
20191205_Rad_habil_a_jmenov_rizeni-Uplne_zneni_01.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný do 31.1.2020)
ze dne 4. října 2017, pod čj. MSM...
10/24/2017
01/17/2020
Habilitace-MENDELU-R.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 2 of 2).

Name
Enter folder
Archiv - Statut a vnitřní předpisy
Documents in English