Folder Statutes and other internal regulations


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Statutes and other internal regulations.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 19).

1-10 11-19

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně ze dne 1. srpna 2018; čj. MSMT- 2...I. Vyskočil09/28/201708/10/2018Akreditacni_rad_01082018_MSMT.pdf  
Disciplinární řád pro studenty Mendelovy univerzity v Brněregistrace na MŠMT dne 11. prosin...S. Zerdaloglu12/27/201712/28/2017Disciplinarni-MENDELU-2-R.pdf  
Jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brněregistrace na MŠMT: čj. MSMT-6242...L. Rysková04/20/201705/05/2017Jednaci_rad_AS.pdf  
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně I. Vyskočil09/28/201711/02/2017Jednaci_rad_RVH.pdf  
Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brněze dne 22. září 2017, registrace ...I. Vyskočil05/24/201610/24/2017VR-MENDELU-2-R.docx.pdf  
Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 1. 2020)ze dne 20. srpna 2019, čj. MSMT-2...I. Vyskočil09/02/201909/17/201920190820_Mzd_predpis-MEDELU-registrovany.pdf  
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Mendelovy univerzity v Brně I. Vyskočil09/28/201709/28/2017Pravidla_syst.rizeni_kvality_fin_171031_tit.pdf  
Řád celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brněregistrace na MŠMT dne 11. prosin...S. Zerdaloglu12/27/201701/10/2018Celozivotni-MENDELU-3-RN.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný od 1.2.2020)Ve znění ze dne 5. prosince 2019,...V. Nechvátalová Aiblová01/17/202001/17/202020191205_Rad_habil_a_jmenov_rizeni-Uplne_zneni_01.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný do 31.1.2020)ze dne 4. října 2017, pod čj. MSM...V. Nechvátalová Aiblová10/24/201701/17/2020Habilitace-MENDELU-R.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 2 of 2).

NameEnter folder
Archiv - Statut a vnitřní předpisy
Documents in English