Priečinok 2010


Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku 2010.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 9 z 9).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Prílohy
Zápis ze zasedání AS LDF ze dne 20. 12. 201026.01.201126.01.2011
zapis_20-12-2010.pdf  
Zápis ze zasedání AS LDF ze dne 8. 11. 201026.01.201126.01.2011
zapis_8-11-2010.pdf  
Zápis ze zasedání AS LDF ze dne 11. 10. 2010
P. Čermák
13.01.2011
13.01.2011
zapis_11-10-2010.doc  
Zvukový záznam ze shromáždění akademické obce LDF MENDELU ze dne 17. 6. 2010
M. Cepl
13.07.2010
13.07.2010
Zvukovy_zaznam.url  
Zápis z volby kandidáta na funkci děkana LDF MENDELU pro funkční období 2010 - 2014
J. Kadavý22.06.201022.06.2010zapis_volba_dekana.doc  
Zápis ze zasedání AS LDF ze dne 10. 5. 2010
J. Kadavý
21.06.2010
21.06.2010
ZapisAS_10052010_schv.rtf  
Zápis ze zasedání AS LDF ze dne 28. 4. 2010
J. Kadavý10.05.201010.05.2010
Zapis_AS_LDF_Mendelu_28_4_2010_schv.doc  
Zápis ze zasedání AS LDF ze dne 29. 3. 2010
29.03.2010
30.03.2010
Zapis_AS_LDF_29032010_schv.doc  
Zápis ze zasedání AS LDF ze dne 15. 3. 2010
29.03.2010
29.03.2010
zapis_AS_LDF_15032010_schv.doc  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.