Priečinok Projekty ESF


   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Projekty ESF.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 10).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
Třetí číslo časopisu LifeLong LearningK. Halíčková11.05.201211.05.2012
treti.pdf  
Druhé číslo časopisu LifeLong Learning
11.05.2012
11.05.2012
druhe.pdf  
První číslo časopisu LifeLong Learning
K. Halíčková
20.09.2011
20.09.2011
ll1101.pdf  
Šablona pro formátování vědeckých statí
12.03.2011
30.08.2011
Sablona_vedecky_prispevek.docx  
Šablona pro formátování ostatních příspěvkůK. Halíčková22.03.2011
30.08.2011
sablona_ostatni_prispevky.docx  
Šablona pro recenze knih
22.03.2011
30.08.2011
sablona_recenze_knih.docx  
Posudek recenzenta ke stažení
22.03.201113.07.2011
recenzni_posudek.doc  
Svet vyzkumu 2010_VPV
R. Hartmann11.03.2010
11.03.2010
Svet_vyzkumu_2010_VPV.pdf  
GRP 2010_VPVR. Hartmann
11.03.2010
11.03.2010
GRP_2010_VPV.pdf  
Aktivita_6_7_VPV
R. Hartmann11.03.2010
11.03.2010
Aktivita_6_7_VPV.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.