Folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy - archiv


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy - archiv.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 70).

1-10
11-20 ...

Name
Comments
Entered byDocument dateModifications
Display
Attachments
A-05 Jednací řád VR PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017 do 15.6.2020))
08/31/2017
06/19/2020
PEF_17_VR_jednaci.pdf  
A-07 Disciplinární řád PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017 do 30.9.2019)
P. Žufan
08/31/2017
10/09/2019
PEF_17_disciplin.pdf  
C-N1907 Nařízení děkana č. 7/2019 Děkanské volno 28. 11.
09/19/2019
09/19/2019
narizeni_7_2019_dekanske_volno-PEFnet.pdf  
C-N1906 Nařízení děkana č. 6/2019 Děkanské volno 9. 10.
P. Žufan09/19/2019
09/19/2019
narizeni_6_2019_dekanske_volno-AO.pdf  
C-N1905 Nařízení děkana č. 5/2019 Děkanské volno 3. 10.
09/19/2019
09/19/2019narizeni_5_2019_dekanske_volno-VR.pdf  
B-Vzp - Vyhláška č. 1/2008, kterou se mění vyhláška děkana č. 1/2006, o diplomových a bakalářských pracíchVyhláška č. 1/2008, kterou se měn...
11/25/2008
09/12/2019
vyhlaska_ZP_novelizace01.pdf  
B-Vzp - Vyhláška č. 1/2006 - O diplomových a bakalářských pracích ve znění změn provedených vyhláškou 1/2008
Vyhláška č. 1/2006 - O diplomovýc...
11/25/2008
09/12/2019
vyhlaska_ZP_zneni02.pdf  
B-Vzp - Vyhláška č. 3/2009 - o změně vyhlášky č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích ve zněnívyhlášky č. 1/2008 a vyhlášky č. 2/2008 o upřesnění podmínek uznávání předmětů.
02/01/2010
09/12/2019
vyhlaska_zmeny_vyhlasek091209.pdf  
B-Vzp - Vyhláška č. 1/2006 - O diplomových a bakalářských pracích
Vyhláška č. 1/2006 - O diplomovýc...
P. Žufan
11/25/2008
09/12/2019
vyhlaska_ZP_zneni03_B.pdf  
B-Vzp - Vyhláška děkana č. 1/2016 - O diplomových a bakalářských pracích
P. Žufan
09/19/2016
09/12/2019
vyhlaska_ZP_verze2016-1.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.