Folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy - archiv


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy - archiv.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 66).

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ...

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
A-07 Disciplinární řád PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017 do 30.9.2019)P. Žufan08/31/201710/09/2019PEF_17_disciplin.pdf  
B-Vzp - Vyhláška č. 1/2008, kterou se mění vyhláška děkana č. 1/2006, o diplomových a bakalářských pracíchVyhláška č. 1/2008, kterou se měn...P. Žufan11/25/200809/12/2019vyhlaska_ZP_novelizace01.pdf  
B-Vzp - Vyhláška č. 1/2006 - O diplomových a bakalářských pracích ve znění změn provedených vyhláškou 1/2008Vyhláška č. 1/2006 - O diplomovýc...P. Žufan11/25/200809/12/2019vyhlaska_ZP_zneni02.pdf  
B-Vzp - Vyhláška č. 3/2009 - o změně vyhlášky č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích ve zněnívyhlášky č. 1/2008 a vyhlášky č. 2/2008 o upřesnění podmínek uznávání předmětů.P. Žufan02/01/201009/12/2019vyhlaska_zmeny_vyhlasek091209.pdf  
B-Vzp - Vyhláška č. 1/2006 - O diplomových a bakalářských pracíchVyhláška č. 1/2006 - O diplomovýc...P. Žufan11/25/200809/12/2019vyhlaska_ZP_zneni03_B.pdf  
B-Vzp - Vyhláška děkana č. 1/2016 - O diplomových a bakalářských pracíchP. Žufan09/19/201609/12/2019vyhlaska_ZP_verze2016-1.pdf  
B-Vzp - Vyhláška č. 4/20218 - O diplomových a bakalářských pracích (platná do 27. 8. 2019)P. Žufan09/12/201909/12/2019vyhlaska_1804_ZP.pdf  
N1803 - Nařízení děkana č. 3/2018 - Harmonogram PEF MENDELU pro akademický rok 2018/2019P. Žufan06/22/201806/27/2019Narizeni_dekana_3_2018.pdf  
A020 - Organizační řád PEF MENDELU (platný do 28.2.2018)J. Gruber01/06/201602/28/2018organizacni_rad_15_final.pdf  
A070 - Disciplinární řád PEF MENDELU (účinný do 31.8.2017)J. Gruber07/08/200805/27/2017Disciplinarni_rad_PEF_2010.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.