Priečinok Přijímací řízení - archiv


Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Přijímací řízení - archiv.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 97).

1-10
11-20
...

NázovKomentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
Zpráva o průběhu přijímacího řízení od ZS 2019/202020.11.2019
20.11.2019
zprava_PR_ZS_2019_20_2.pdf  
Nařízení děkana č. 4/2019 - Druhé kolo přijímacího řízení na PEF MENDELU pro zímní semestr 2019/2020
20.08.201922.08.2019
ND_2.kolo.pdf  
Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2019/2020viz přílohaD. Egerlová25.02.201925.02.2019
Podminky_pro_prijeti_ke_studiu_do_doktorskeho_studia_2019_2020.pdf  
Podmínky pro přijetí ke studiu v ZS 2019/2020
M. Machay08.12.201808.12.2018
Podminky_prijeti_19_20_ZS_1_oprava.pdf  
Nařízení děkana č. 7/2018 Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia
V souladu s Dodatkem č. 1 k Podmí...
22.11.2018
22.11.2018
Osvobozeni_od_konani_PZ_N_LS_2018_19_narizeni_07_2018.pdf  
Nařízení děkana č. 6/2018 Přijímací komise pro přijetí k bakalářskému a magisterskému studiu na PEF MENDELU
bližší informace v příloze
D. Egerlová07.11.201807.11.2018Narizeni_dekana_6_2018.pdf  
Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro ZS 2019/2020
bližší informace v příloze
23.10.2018
23.10.2018
Podminky_prijeti_k_Bc._a_NMgr._studiu.pdf  
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2018/2019
Zpráva o průběhu přijímacího říze...
D. Egerlová18.10.2018
18.10.2018
zprava_PR_ZS_2018_19.pdf  
Podmínky pro přijetí ke studiu v LS 2018/2019
22.08.2018
22.08.2018
Podminky_prijeti_LS_19.pdf  
Nařízení děkana č. 2/2018 Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia
Stanovené podmínky splnili studen...
D. Egerlová
25.06.2018
25.06.2018
Prominuti_PZ_ZS_2018_19_N_narizeni_dekana_2_2018.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.