Folder Aktuality


Document tree   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Aktuality.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 18).

1-10

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplay
Attachments
NOVINKA – potvrzení o studiu v elektronické podobě – NÁVOD
D. Dozbaba09/03/202009/03/2020PotvrzeniOstudiuInstrukceProStudentyVerze01092020_V2.pdf  
Informace o způsobu platby za výrobu nové ISIC kary (průkazu studenta), aktualizace 2.9.2020
D. Dozbaba
03/27/2019
09/03/2020
2_9_2020_zpusob_platby_vydani_karty.docx  
Informace o způsobu platby za prodlužovací známku na ISIC, aktualizace 2.9.2020
D. Dozbaba03/27/201909/03/2020
2_9_2020_zpusob_platby_revalidacni_znamka.docx  
Informace o způsobu platby za potvrzení o studiu, aktualizace 2.9.2020
D. Dozbaba03/27/2019
09/03/2020
2_9_2020_zpusob_platby_potvrzeni_studium.docx  
Aktuální informace studijního oddělení AF MENDELU na měsíc září
D. Dozbaba
09/02/2020
09/02/2020
informace_studentum_zari_2020.pdf  
Zápisy do vyššího ročníku, přerušení a prodloužení přerušení studia, žádosti o změnu ISP a další důležité informace pro studenty doktorského studia na AF MENDELU pro ak. rok 2020/2021
07/30/2020
07/30/2020
30_7_2020_info_zapisy_zari_2020_doktorandi.doc  
Aktuální informace studijního oddělení AF na červenec a srpen 2020 – Výjimky, event. žádost o další zapsání předmětu, provoz studijního oddělení06/18/202006/18/2020
1_informace_studentum_cervenec_srpen_2020.pdf  
Studijní oddělení uzavřeno v období od 20.12.2019 do 3.1.2020D. Dozbaba
12/12/2019
12/12/2019
9_12_2019_Studijni_oddeleni_uzavreno.doc  
Aktuální informace studijního oddělení AF na měsíc září a říjen 2019 – e-zápisy, žádosti o konzultační formu, zahájení rozvrhované výuky, úřední hodiny, potvrzení o studiu, ISIC karty a revalidační známka, další aktuální informace
D. Dozbaba
08/21/2019
08/21/2019
upr_zapisy_zari_2019.docx  
Aktuální informace studijního oddělení AF na měsíc červenec a srpen 2019 - výjimky, event. žádosti o další zapsání předmětu06/28/2019
06/28/2019
zapisy_cervenec_srpen_2019.doc  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 7 of 7).

Name
Enter folder
Doktorské aktuality
Bc. aktuality
Bc. aktuality pro končící ročníky
NMgr. aktuality
NMgr. aktuality pro končící ročníky
Archiv
společné aktuality