Složka Ústavy fakulty


Strom dokumentů
   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Ústavy fakulty.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

NázevKomentářVložil
Datum dokumentu
Modifikace
Zobrazit
Přílohy
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2019
05.12.2019
11.12.2019
OVZustavy_2019.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2018
D. Dozbaba
17.01.2019
17.01.2019OVZustavy_ver20180107.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2017
08.01.2018
08.01.2018
OVZustavy_ver20180107.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2016
D. Dozbaba20.01.2017
20.01.2017
OVZustavy_ver20170102.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2015, ver. 20160102
D. Dozbaba
15.01.2016
15.01.2016
OVZustavy_ver20160102.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2014, ver. 20150326
D. Dozbaba26.03.2015
26.03.2015
OVZustavy_ver20150326.docx  
Osnova výroční zprávy ústavu za rok 2014, ver. 20150316
16.03.2015
16.03.2015OVZustavy_ver20150316.docx  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 10 z 15).

Název
Vstup do složky
211 - Ústav biologie rostlin
215 - Ústav aplikované a krajinné ekologie
219 - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
222 - Ústav výživy zvířat a pícninářství
223 - Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
239 - Ústav chemie a biochemie
251 - Ústav tělesné výchovy
225 - Ústav molekulární biologie a radiobiologie
234 - Ústav technologie potravin
217 - Ústav agrosystémů a bioklimatologie