Složka Projekty, grantové příležitosti


   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Projekty, grantové příležitosti.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10

Název
Komentář
Vložil
Datum dokumentuModifikace
Zobrazit
Přílohy
QJ - 1310055 Zvýšení ekonomické efektivity v zemědělské prvovýrobě využitím odrůd obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu a virózám, vhodných pro pěstitelské podmínky ČR v období silnějších výkyvů meteorologických vlivů
13.09.2013
13.09.2013resene_projekty_qj1310055.doc  
QH 91192 - Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů
02.11.2011
02.11.2011
resene_projekty_qh91192.doc  
QI 111B044 - Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech
11.04.2011
11.04.2011
QI111B044.pdf  
Navrhované projekty - Leonardo da Vinci - JOB ROTATION for the Agriculture Sector
21.04.2009
21.04.2009
navrh_projekty_leonardo_da_vinci.pdf  
Navrhované projekty - Partnerská síť v oblasti speciálních plodinD. Dozbaba
21.04.2009
21.04.2009
navrh_projekty_specialni_plodiny.pdf  
Navrhované projekty - Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciálním vzdělávání a výzkumuD. Dozbaba21.04.200921.04.2009navrh_projekty_posileni_spoluprace_mzlu.pdf  
Navrhované projekty - Promoting collection and use of wild plants to reduce income disparities in Central Europe
21.04.2009
21.04.2009
navrh_projekty_traditional_wild.pdf  
QH 92277 - Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR
17.04.2009
17.04.2009
resene_projekty_qh92277.doc  
QH 91051 - Efektivní pěstební technologie obilnin
23.01.2009
23.01.2009
resene_projekty_qh91051.pdf  
QH 92242 - Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR
23.01.2009
23.01.2009
resene_projekty_qh92242.pdf  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   
včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 1 z 1).

Název
Vstup do složky
Regenerace krajiny - projekt ESF