Folder Projekty, grantové příležitosti


   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Projekty, grantové příležitosti.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 11).

1-10
11

NameComments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachments
QJ - 1310055 Zvýšení ekonomické efektivity v zemědělské prvovýrobě využitím odrůd obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu a virózám, vhodných pro pěstitelské podmínky ČR v období silnějších výkyvů meteorologických vlivů
09/13/201309/13/2013resene_projekty_qj1310055.doc  
QH 91192 - Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů
D. Dozbaba11/02/201111/02/2011
resene_projekty_qh91192.doc  
QI 111B044 - Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech
04/11/2011
04/11/2011
QI111B044.pdf  
Navrhované projekty - Leonardo da Vinci - JOB ROTATION for the Agriculture Sector
D. Dozbaba04/21/200904/21/2009
navrh_projekty_leonardo_da_vinci.pdf  
Navrhované projekty - Partnerská síť v oblasti speciálních plodinD. Dozbaba
04/21/2009
04/21/2009
navrh_projekty_specialni_plodiny.pdf  
Navrhované projekty - Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciálním vzdělávání a výzkumu
D. Dozbaba04/21/2009
04/21/2009
navrh_projekty_posileni_spoluprace_mzlu.pdf  
Navrhované projekty - Promoting collection and use of wild plants to reduce income disparities in Central Europe
D. Dozbaba04/21/2009
04/21/2009
navrh_projekty_traditional_wild.pdf  
QH 92277 - Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR 04/17/200904/17/2009
resene_projekty_qh92277.doc  
QH 91051 - Efektivní pěstební technologie obilnin
D. Dozbaba
01/23/2009
01/23/2009resene_projekty_qh91051.pdf  
QH 92242 - Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR
D. Dozbaba01/23/2009
01/23/2009
resene_projekty_qh92242.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

Name
Enter folder
Regenerace krajiny - projekt ESF