Složka Věda a výzkum


   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Věda a výzkum.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 12).

1-10 11-12

Název
Komentář
VložilDatum dokumentu
Modifikace
ZobrazitPřílohy
MENDELU_ Informace o zpracování osobních údajů uchazeče v HŘ nebo v PŘ
D. Dozbaba
25.06.2020
25.06.2020
MENDELU_informaceOzpracovaniOUnaWEBhabilitacniRizeni01052020.pdf  
Předložení žádosti k habilitačnímu řízení16.04.201807.02.2020
zahajeni_habilitacniho_rizeni_af_mendelu_2020.docx  
Předložení žádosti k řízení ke jmenování profesoremD. Dozbaba
16.04.2018
07.02.2020
zahajeni_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_af_mendelu_2020.docx  
ND 4/2019 Prokazování vědecké kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na AF MENDELU (účinnost od 1. 4. 2020)D. Dozbaba26.11.201926.11.2019
Narizeni_dekana_4-2019_k_prokazovani_vedecke_kvalifikace_o_habilitacni_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_na_AF_MENDELU.pdf  
NR 22/2019 Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinnost od 1. 4. 2020)
26.11.2019
26.11.2019
NR_22_2019_Kriteria_uplatnovana_pri_habilitacnim_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_na_MENDELU.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně z 4. 10. 2017
16.04.2018
16.04.2018
rad_h_a_p_rizeni_mendelu_04_10_2017.pdf  
Projektový den Agronomické fakulty MENDELU 23.6.2014 od 13:00 hod
02.06.2014
02.06.2014
pozvanka_na_projektovy_den_af_23.6.2014.pdf  
Seminář FRVŠ 2013 - okruh G
02.04.2012
02.04.2012
pozvanka_seminar_frvs_2013.pdf  
Zpráva o vědeckovýzkumné činnosti Agronomické fakulty MENDELU v Brně za rok 2011
09.01.201209.01.2012
VZ_VV_AF_2011_aktualni_final_final_s_grafy.doc  
Central Europe info
D. Dozbaba01.06.201101.06.2011
central_europe_start_info.doc  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 10 z 15).

Název
Vstup do složky
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení VR
IGA
Aktuálně vyhlášené soutěže a výzvy
Zasedání VR
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Habilitační přednášky
Zprávy o VV činnosti AF
Legislativa
Úroveň VV činnosti AF