Folder Věda a výzkum


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Věda a výzkum.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 11).

1-10 11

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Předložení žádosti k habilitačnímu řízeníD. Dozbaba04/16/201802/07/2020zahajeni_habilitacniho_rizeni_af_mendelu_2020.docx  
Předložení žádosti k řízení ke jmenování profesoremD. Dozbaba04/16/201802/07/2020zahajeni_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_af_mendelu_2020.docx  
ND 4/2019 Prokazování vědecké kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na AF MENDELU (účinnost od 1. 4. 2020)D. Dozbaba11/26/201911/26/2019Narizeni_dekana_4-2019_k_prokazovani_vedecke_kvalifikace_o_habilitacni_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_na_AF_MENDELU.pdf  
NR 22/2019 Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinnost od 1. 4. 2020)D. Dozbaba11/26/201911/26/2019NR_22_2019_Kriteria_uplatnovana_pri_habilitacnim_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_na_MENDELU.pdf  
Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně z 4. 10. 2017D. Dozbaba04/16/201804/16/2018rad_h_a_p_rizeni_mendelu_04_10_2017.pdf  
Projektový den Agronomické fakulty MENDELU 23.6.2014 od 13:00 hodD. Dozbaba06/02/201406/02/2014pozvanka_na_projektovy_den_af_23.6.2014.pdf  
Seminář FRVŠ 2013 - okruh GD. Dozbaba04/02/201204/02/2012pozvanka_seminar_frvs_2013.pdf  
Zpráva o vědeckovýzkumné činnosti Agronomické fakulty MENDELU v Brně za rok 2011D. Dozbaba01/09/201201/09/2012VZ_VV_AF_2011_aktualni_final_final_s_grafy.doc  
Central Europe infoD. Dozbaba06/01/201106/01/2011central_europe_start_info.doc  
Zpráva o vědeckovýzkumné činnosti Agronomické fakulty MZLU v Brně za rok 2008D. Dozbaba02/10/200902/10/2009vz_vv_af_2008.doc  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 13).

NameEnter folder
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení VR
IGA
Aktuálně vyhlášené soutěže a výzvy
Zasedání VR
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Habilitační přednášky
Zprávy o VV činnosti AF
Legislativa
Úroveň VV činnosti AF