Folder Studijní předpisy


Document tree
   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Studijní předpisy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 2 of 2).

NameCommentsEntered byDocument date
Modifications
DisplayAttachments
Upřesňující požadavky AF na zadání vysokoškolských závěrečných bakalářských a diplomových prací
D. Dozbaba09/03/2013
09/12/2019
zaverecne_prace_af_dokt_2019_zadani.doc.pdf  
Pokyny pro odevzdání závěrečných prací a kontrolu plagiátů pro AR2014/15
04/30/2015
04/30/2015
Pokyny_AF_k_odevzdani_ZP_2014_2015.docx  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 3 of 3).

NameEnter folder
Směrnice AF
Předpisy
Archiv