Folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 34).

1-10 11-20 21-30 31-34

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
S011 - Směrnice děkana č. 1/2020 Zásady tvorby a správy rozpočtu FRRMS pro rok 2020K. Slámová03/10/202003/10/2020Sme_rnice_de_kana_01_2020_Za_sady_tvorby_rozpoc_tu_FRRMS_pro_rok_2020_DEFIN.pdf  
S010 - Směrnice děkana č. 5/2019 Pravidla pro studium cizích jazyků na FRRMSK. Slámová09/24/201909/24/2019Pravidla_pro_studium_cizich_jazyku_v_programech_akreditovanych_v_ceskem_jazyce_na_FRRMS.pdf  
N010 - Nařízení děkana č. 10/2019 Vypsání 3. kola přijímacího řízení ve studijních programech akreditovaných na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2019/2020V. Karber08/07/201908/07/2019Nar_i_zeni_de_kana_3kolo_PR_.pdf  
N009 - Nařízení děkana č. 9/2019 Rozvržení pracovní doby akademických pracovníků FRRMS MENDELU v období 1.7.2019 - 15.9.2019K. Slámová06/27/201906/27/2019Nar_i_zeni_de_kana_-dochazka-prechodne_obdobi.pdf  
N007 - Nařízení děkana č. 7/2019 Pravidla interní soutěže FRRMS pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020K. Slámová05/20/201906/18/2019ND_7-2019-IP_B_FRRMS_vyhla_s_eni_na_2020.pdf  
S009 - Směrnice děkana č. 4/2019 Organizační řád FRRMS MENDELUK. Slámová06/10/201906/10/2019OR_2019_.pdf  
N008 - Nařízení děkana č. 8/2019 Motivační program na podporu řízení kariéry akademických pracovníků FRRMS MENDELUK. Slámová05/20/201905/20/2019Narizeni_dekana_-_motivacni_rad-2019.pdf  
S008 - Směrnice děkana č. 3/2019 Zásady tvorby a správy rozpočtu FRRMS pro rok 2019 K. Slámová05/03/201905/03/2019Sme_rnice_de_kana_3_2019_Zasady_tvorby_rozpoctu_FRRMS_pro_rok_2019.pdf  
S007 - Směrnice děkana č. 2/2019 Změna názvu ústavu 316K. Slámová02/13/201902/13/2019SD_FRRMS_2_2019.pdf  
S006 - Směrnice děkana č. 1/2019 Oddělení Ústavu regionální a podnikové ekonomikyK. Slámová02/13/201902/13/2019SD_FRRMS_1_2019.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

NameEnter folder
Archiv vnitřních předpisů a norem