Folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 38).

1-10 21-30 31-38

Name
CommentsEntered byDocument dateModifications
Display
Attachments
N015 - Nařízení děkana č. 4/2020 Motivační program na podporu řízení kariéry akademických pracovníků Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně
V. Karber08/05/2020
08/10/2020
Narizeni_dekana_-_motivacni_rad-2020-08-fin.pdf  
N014 - Nařízení děkana č. 3/2020 o čerpání dovolené pracovníků FRRMS
05/06/2020
05/06/2020
N014_-_Narizeni_dekana_c._3-2020_o_cerpani_dovolene_pracovniku_FRRMS.pdf  
N013 - Nařízení děkana č. 2/2020 o ukončování předmětů v letním semestru 2019/2020
04/20/2020
04/20/2020
N013_-_Nar_i_zeni_de_kana_o_ukonc_eni_pr_edme_tu_LS19-20.pdf  
N012 - Nařízení děkana č.1/2020 o ochraně rizikových skupin
04/20/2020
04/20/2020
N012_-_Nar_i_zeni_de_kana_o_ochra_ne_ni_rizikovy_ch_skupin.pdf  
S011 - Směrnice děkana č. 1/2020 Zásady tvorby a správy rozpočtu FRRMS pro rok 2020
03/10/202003/10/2020
Sme_rnice_de_kana_01_2020_Za_sady_tvorby_rozpoc_tu_FRRMS_pro_rok_2020_DEFIN.pdf  
S010 - Směrnice děkana č. 5/2019 Pravidla pro studium cizích jazyků na FRRMS
09/24/2019
09/24/2019
Pravidla_pro_studium_cizich_jazyku_v_programech_akreditovanych_v_ceskem_jazyce_na_FRRMS.pdf  
N010 - Nařízení děkana č. 10/2019 Vypsání 3. kola přijímacího řízení ve studijních programech akreditovaných na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2019/2020
V. Karber08/07/2019
08/07/2019
Nar_i_zeni_de_kana_3kolo_PR_.pdf  
N009 - Nařízení děkana č. 9/2019 Rozvržení pracovní doby akademických pracovníků FRRMS MENDELU v období 1.7.2019 - 15.9.2019
06/27/2019
06/27/2019
Nar_i_zeni_de_kana_-dochazka-prechodne_obdobi.pdf  
N007 - Nařízení děkana č. 7/2019 Pravidla interní soutěže FRRMS pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020
05/20/201906/18/2019
ND_7-2019-IP_B_FRRMS_vyhla_s_eni_na_2020.pdf  
S009 - Směrnice děkana č. 4/2019 Organizační řád FRRMS MENDELU
06/10/2019
06/10/2019
OR_2019_.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

Name
Enter folder
Archiv vnitřních předpisů a norem