Folder 2007


   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder 2007.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 14).

1-10

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachments
Základy projektového řízení
11/07/2008
11/07/2008
absolventi-ZPR-2007.pdf  
Univerzita třetího věku
11/07/2008
11/07/2008
absolventi-U3V-2007.pdf  
Technické znalectví a likvidace pojistných událostí
11/07/2008
11/07/2008
absolventi-TZ-2007.pdf  
Škodlivé organismy okrasných a ovocných rostlin a ochrana proti nimR. Bílek
11/07/2008
11/07/2008
absolventi-SOO-2007.pdf  
Strategické řízení malých a středních podniků
R. Bílek11/07/2008
11/07/2008
absolventi-SRMSP-2007.pdf  
Právní požadavky vedlejších živočišných produktů v podmínkách bioplynových stanic, kompostáren a asanačních podniků
R. Bílek
11/07/2008
11/07/2008
absolventi-PP-2007.pdf  
Německý jazyk
11/07/2008
11/07/2008
absolventi-NJ-2007.pdf  
Excel a PowerPoint pro začátečníky a mírně pokročilé
R. Bílek11/07/2008
11/07/2008
absolventi-EP-2007.pdf  
Doplňující pedagogické studium
R. Bílek
11/07/2008
11/07/2008absolventi-DPS-2007.pdf  
Specifické manažerské vzdělávání
11/07/2008
11/07/2008
absolventi-SpMV-2007.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.