Folder Postgraduate study programmes (PhD)


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Postgraduate study programmes (PhD).

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 17).

1-10 11-17

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Study and Examination Rules of MENDELUD. Šťastná09/19/201809/19/2018Studijni-MENDELU-ENG_Edited-final.pdf  
Zveřejňování závěrečných prací - Směrnice rektora3/2018D. Šťastná08/02/201808/02/2018SR_Zverejnovani_zaverecnych_praci_final-1.pdf  
Ph.D. examination protocolD. Šťastná10/15/200704/12/2018Zkouska-zapis_formular.doc  
Směrnice děkana 4_2014 O úpravě písemných pracíB. Dobešová10/15/201406/13/2017Smernice_dekana_4_2014__o_uprave_pisemnych_praci.pdf  
Směrnice rektora č.2/2015 o postupu při odhalování plagiátů vysokoškolských kvalifikačních prací, čj. 19241/2015-921 D. Šťastná04/05/201704/05/2017Smernice_R_2_2015_plagiaty.pdf  
State doctoral examination topicsM. Ilková03/03/201409/24/2015okruhy_sdz.pdf  
Vyhláška děkana 1_2015 Průběh doktorského studiaB. Dobešová02/13/201502/13/2015Vyhlaska_dekana_1_2015_DSP_aktualizace_6_2010_.pdf  
Žádost o změnu v Individuálním studijním plánuM. Ilková12/15/201011/03/2014Zadost_o_zmenu_v_ISP-1.doc  
Application for Change in the ISPM. Ilková09/09/201411/03/2014Application_Change_ISP.doc  
Evaluation of Student in Doctoral ProgrammeM. Ilková09/09/201409/09/2014Evaluation_Student_Doctoral_programme.doc  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 4 of 4).

NameEnter folder
Informace o doktorském studiu
Hodnocení doktorského studia
Nabídka stipendií a studijních pobytu
Oborové rady, zkušební komise, školitelé