Složka Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Vnitřní předpisy a další vnitřní normy.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 30).

1-10

Název
Komentář
Vložil
Datum dokumentu
Modifikace
Zobrazit
Přílohy
A-01 Statut PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017)
31.08.2017
11.03.2020
PEF_17_statut.pdf  
A-02 Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 14. 1. 2019)
P. Žufan
14.02.2014
11.03.2020Studijni-MENDELU-6-R.pdf  
A-03 Volební řád AS PEF MENDELU (účinný od 23.6.2020)čj. 21019/2020-191M. Machay
12.09.2020
12.09.2020
Volebni_rad_AS__PEF_MENDELU.pdf  
A-04 Jednací řád AS PEF MENDELU (účinný od 1. 11. 2020)čj. 23436/2020-191M. Machay
12.10.2020
12.10.2020
Jednaci_rad_AS_PEF_MENDELU_2020_final.pdf  
A-04 Jednací řád AS PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017)
31.08.2017
11.03.2020
PEF_17_AS_jednaci.pdf  
A-05 Jednací řád VR PEF MENDELU (účinný od 16.6.2020)P. Žufan
19.06.2020
01.07.2020
VP_jednaci_rad_VR_PEF.pdf  
A-06 Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 5. 2018)
P. Žufan
08.10.2008
11.03.2020Stipendijni_rad-2018.pdf  
A-07 Disciplinární řád PEF MENDELU (účinný od 1.10.2019)
09.10.2019
11.03.2020
VP_disciplinarni_rad.pdf  
A-10 Etický kodex PEF MENDELU
08.07.2008
11.03.2020
eticky_kodex.pdf  
B-S1501 Směrnice děkana č. 1/2015 - O Interní grantové agentuře
02.11.201519.09.2019
Smernice_dekana_o_Interni_grantove_agenture.pdf  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   
včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 1 z 1).

Název
Vstup do složky
Vnitřní předpisy a další vnitřní normy - archiv