Folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 31).

1-10 11-20 21-30 31

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
A-01 Statut PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017)P. Žufan08/31/201703/11/2020PEF_17_statut.pdf  
A-02 Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 14. 1. 2019)P. Žufan02/14/201403/11/2020Studijni-MENDELU-6-R.pdf  
A-03 Volební řád AS PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017)P. Žufan08/31/201703/11/2020PEF_17_AS_volebni.pdf  
A-04 Jednací řád AS PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017)P. Žufan08/31/201703/11/2020PEF_17_AS_jednaci.pdf  
A-05 Jednací řád VR PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017)P. Žufan08/31/201703/11/2020PEF_17_VR_jednaci.pdf  
A-06 Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 5. 2018)P. Žufan10/08/200803/11/2020Stipendijni_rad-2018.pdf  
A-07 Disciplinární řád PEF MENDELU (účinný od 1.10.2019) P. Žufan10/09/201903/11/2020VP_disciplinarni_rad.pdf  
A-10 Etický kodex PEF MENDELUP. Žufan07/08/200803/11/2020eticky_kodex.pdf  
B-S1801 Směrnice děkana č. 1/2018 - Organizační řád PEF MENDELU (platná od 1.3.2018)P. Žufan02/28/201803/11/2020organizacni_rad_180226.pdf  
B-S1901 Směrnice děkana č. 1/2019 - Rozvržení a evidence pracovní doby pracovníků PEF (platná od 1. 7. 2019)P. Žufan06/27/201903/11/2020smernice_1901_pracovni_doba.pdf  smernice_1901_pracovni_doba-Priloha1.docx  smernice_1901_pracovni_doba-Priloha2.docx  smernice_1901_pracovni_doba-Priloha3.docx  smernice_1901_pracovni_doba-Priloha3_AP.docx  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

NameEnter folder
Vnitřní předpisy a další vnitřní normy - archiv