Folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 30).

1-10 11-20 21-30

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Decree of the Dean No. 4/2018 - On diploma and bachelor thesesP. Žufan09/03/201803/19/2019vyhlaska_1804_ZP-rev190311.pdf  
S101 - Směrnice děkana č. 1/2018 - Organizační řád PEF MENDELU (platný od 1.3.2018)P. Žufan02/28/201811/05/2018organizacni_rad_180226.pdf  
Decree of the Dean No. 5/2018 - on Criteria Specification for Granting ScholarshipsP. Žufan09/03/201809/20/2018vyhlaska_1805_stipendia.pdf  
V230 - Vyhláška děkana č. 3/2018 - O finanční podpoře tvůrčí činnosti na PEF MENDELUJ. Gruber09/03/201809/03/2018vyhlaska_1803_motivacni_odmeny.pdf  
N005 - Nařízení děkana č. 2/2018 Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studiaStanovené podmínky splnili studen...J. Gruber06/25/201806/25/2018Prominuti_PZ_ZS_2018_19_N_narizeni_dekana_2_2018.pdf  
N010 - Nařízení děkana č. 3/2018 - Harmonogram PEF MENDELU pro akademický rok 2018/2019J. Gruber06/22/201806/25/2018Narizeni_dekana_3_2018.pdf  
V220 - Vyhláška děkana č. 2/2018 - O poradních orgánech děkana v oblasti uskutečňování studijních programůJ. Gruber05/28/201805/28/2018Vyhlaska_kvalita_SP.pdf  
V210 - Vyhláška děkana č. 1/2018 - Stanovení působnosti proděkanů PEF MENDELUJ. Gruber02/28/201802/28/2018Vyhlaska_Prodekani.pdf  
A009 - Statut PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017)J. Gruber08/31/201709/06/2017PEF_17_statut.pdf  
A069 - Disciplinární řád PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017)J. Gruber08/31/201709/06/2017PEF_17_disciplin.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

NameEnter folder
Vnitřní předpisy a další vnitřní normy - archiv