Folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 33).

1-10 21-30 31-33

Name
Comments
Entered byDocument date
Modifications
Display
Attachments
A-01 Statut PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017)P. Žufan
08/31/2017
03/11/2020
PEF_17_statut.pdf  
A-02 Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 14. 1. 2019)
02/14/201403/11/2020Studijni-MENDELU-6-R.pdf  
A-03 Volební řád AS PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017)
08/31/2017
03/11/2020
PEF_17_AS_volebni.pdf  
A-04 Jednací řád AS PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017)
P. Žufan
08/31/2017
03/11/2020
PEF_17_AS_jednaci.pdf  
A-05 Jednací řád VR PEF MENDELU (účinný od 16.6.2020)
P. Žufan
06/19/2020
07/01/2020
VP_jednaci_rad_VR_PEF.pdf  
A-06 Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 5. 2018)
P. Žufan
10/08/2008
03/11/2020
Stipendijni_rad-2018.pdf  
A-07 Disciplinární řád PEF MENDELU (účinný od 1.10.2019)
10/09/2019
03/11/2020
VP_disciplinarni_rad.pdf  
A-10 Etický kodex PEF MENDELUP. Žufan
07/08/2008
03/11/2020
eticky_kodex.pdf  
B-S1501 Směrnice děkana č. 1/2015 - O Interní grantové agentuře
11/02/2015
09/19/2019
Smernice_dekana_o_Interni_grantove_agenture.pdf  
B-S1801 Směrnice děkana č. 1/2018 - Organizační řád PEF MENDELU (platná od 1.3.2018)
02/28/2018
03/11/2020
organizacni_rad_180226.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

Name
Enter folder
Vnitřní předpisy a další vnitřní normy - archiv