Folder Fundamental documents


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Fundamental documents.

The following table shows documents (0 - 0 of 0).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachments
No suitable data found.

The following folder shows a list of subfolders (1 - 5 of 5).

Name
Enter folder
Výroční zpráva o činnosti
Výroční zpráva o činnosti ve smyslu zákona č. 106/1999
Výroční zpráva o hospodaření
Dlouhodobý záměr
Výroční zprávy pro veřejnost a média