Priečinok Závěrečné práce o UIS


   Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Závěrečné práce o UIS.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 25).

1-10

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
ModifikáciaZobraziť
Prílohy
Bartík, L. Portálová aplikace Záznamník učitele
Diplomová práce věnovaná analýze,...
28.04.2003
27.12.2004diplomka_bartik.pdf  
Černá, T. Problematika vědy a výzkumu v UIS
Diplomová práce, která se zabývá ...
25.05.2006
26.05.2006
dp_cerna.pdf  
Dařena, F. Jádro Univerzitního informačního systémuDiplomová práce popisující jádro ...H. Netrefová
03.06.2002
03.12.2004
diplomka_darena.pdf  
Dvořák, J. Využití technologie AJAX v Univerzitním informačním systému
Bakalářská práce zabývající se mo...
28.07.2006
28.07.2006
bp_dvorak.pdf  
Hauptmannová, Z. Nástoje pro vývoj a dokumentaci Univerzitního informačního systémuDiplomová práce věnovaná dokument...16.04.200305.01.2005
diplomka_hauptmannova.pdf  
Klein, T. Rozšíření Záznamníku učitele o mechanismy zpětné vazby
Diplomová práce zabývající se zej...
H. Netrefová
23.04.2004
29.11.2004
dp_klein.pdf  
Kutín, A. Využití obecné kvalifikace v jádře IS
Diplomová práce, zabývající se ko...
16.04.2004
03.12.2004
diplomka_kutin.pdf  
Majer, T. Problematika přijímacího řízení v integrovaných informačních systémech
Diplomová práce, dokumentující ko...
H. Netrefová15.04.2004
29.11.2004
dp_majer.pdf  
Matuška, F. Dokumentový server
Bakalářská práce zabývající se an...
H. Netrefová
30.05.2003
05.01.2005
bp_matuska.pdf  
Matuška, F. Nasazení content management systému v prostředí UIS
Diplomová práce, která je věnován...
27.05.2005
04.07.2005
diplomka_matuska.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.