Folder Internal regulations for the Faculty of Horticulture


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Internal regulations for the Faculty of Horticulture.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 9 of 9).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Disciplinární řád ZFP. Pernický08/19/200404/20/2012DISCIPLINARNI_RAD_ZF2017_final_(3).pdf  
Jednací řád Akademického senátu ZFP. Pernický08/19/200406/27/2017Jednaci_rad_AS_ZF__2017_final.pdf  
Jednací řád Vědecké rady ZFM. Jičínský08/19/200405/04/2012JEDNACI_RAD_VR_ZF_MENDELU_2017_final_3.pdf  
Provozní řád Akademické zahradyplatný od 26.9.2011P. Pernický10/03/201102/10/2015Provozni_rad_zahrady.docx  
Provozní řád ZFs účinností od 5.6.2012P. Pernický06/05/201206/05/2012Provozni_rad_ZF.pdf  
Směrnice děkana č. 1/2017 pro studium v doktorských studijních programech na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v BrněJ. Valášek10/24/201710/24/2017Smernice_dekana_pro_prubeh_doktorskeho_studia.pdf  
Statut Interní grantové agentury ZF MENDELU P. Čech07/10/201407/10/2014Statut_IGA_ZF_2016.pdf  
Statut ZFP. Pernický08/19/200410/24/2012Statut_ZF2017_final.pdf  
Volební řád Akademického senátu ZF P. Pernický06/27/201706/27/2017Volebni_rad_AS_ZF_final_(2).pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.