Složka Úřední deska


Strom dokumentů   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Úřední deska.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 8 z 8).

Název
Komentář
VložilDatum dokumentu
Modifikace
Zobrazit
Přílohy
Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumu - anglicky
I. Vyskočil07.01.202007.01.2020
Research_Integrity.pdf  
Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumuI. Vyskočil07.01.202007.01.2020
Integrita_vyzkumu.pdf  
Etický kodex - anglicky
ze dne 23. 9. 2019
I. Vyskočil07.01.2020
07.01.2020
Eticky_kodex_EN.pdf  
Etický kodex zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brněze dne 23. 9. 2019I. Vyskočil
27.09.2019
07.01.2020
Eticky_kodex.pdf  
Etický kodex zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brně
ze dne 14. září 201619.09.201817.09.2019
Eticky_kodex_MENDELU_FINAL_2018.pdf  
Etický kodex zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brněv anglickém jazyce I. Vyskočil24.09.201824.09.2018
Eticky_kodex_MENDELU_FINAL_PDF_ang.pdf  
MZLU - přístavba a rekonstrukce bočního traktu budovy CR. Bílek
14.07.2009
14.07.2009
Stavebni_zamer.doc  
Zadávací dokumentace – textová část
Zpřístupnění výukových programů c...
22.05.2009
22.05.2009
text_cast_zadavaci_dokumentace.pdf  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   
včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 10 z 10).

Název
Vstup do složky
Interní grantová agentura MZLU v Brně
Univerzitní archiv
Výběrová řízení
Informace vyžadované zákonem
Evaluace EUA
Veřejné zakázky
Zveřejňování informací dle zákona 106
Zprávy o činnosti archívu
Statut a vnitřní předpisy
Předpis schválený ministrem školství