Folder Noticeboard


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Noticeboard.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 8 of 8).

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Declaration of the Research Integrity Assurance Policy at Mendel University in BrnoI. Vyskočil01/07/202001/07/2020Research_Integrity.pdf  
Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumuI. Vyskočil01/07/202001/07/2020Integrita_vyzkumu.pdf  
Code of Conduct for employees, students and graduates of Mendel University in Brno23/09/2019I. Vyskočil01/07/202001/07/2020Eticky_kodex_EN.pdf  
Etický kodex zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brněze dne 23. 9. 2019I. Vyskočil09/27/201901/07/2020Eticky_kodex.pdf  
Etický kodex zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brněze dne 14. září 2016I. Vyskočil09/19/201809/17/2019Eticky_kodex_MENDELU_FINAL_2018.pdf  
Code of Ethics of Employees and Students of Mendel University in Brnov anglickém jazyce I. Vyskočil09/24/201809/24/2018Eticky_kodex_MENDELU_FINAL_PDF_ang.pdf  
MZLU - přístavba a rekonstrukce bočního traktu budovy CR. Bílek07/14/200907/14/2009Stavebni_zamer.doc  
Zadávací dokumentace – textová částZpřístupnění výukových programů c...R. Bílek05/22/200905/22/2009text_cast_zadavaci_dokumentace.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 10).

NameEnter folder
Internal grant agency of MUAF in Brno
Archive of Univerzity
Výběrová řízení
Information required by law
EUA evaluation
Veřejné zakázky
Zveřejňování informací dle zákona 106
Zprávy o činnosti archívu
Statutes and other internal regulations
Předpis schválený ministrem školství