Složka Úřední deska


   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Úřední deska.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Název
KomentářVložil
Datum dokumentu
ModifikaceZobrazitPřílohy
Nařízení děkana č. 2/2019 - Motivační program ZF MENDELU pro rok 2019
20.08.201920.08.2019Narizeni_dekana_2019_2.docx  
Směrnice děkana č. 1/2018 - Podmínky upravující střet zájmů při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
13.08.2018
22.08.2018
Smernice_dekana_012018_2.docx  
Nařízení děkana č. 1/2018 - Pravidla zadávání bakalářských a diplomových prací na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
11.05.2018
08.06.2018
Narizeni_dekana_c_012018.docx  
Jednací řád Interní grantové agentury 2014P. Čech10.07.201410.07.2014
Jednaci_rad_Interni_grantove_agentury_2014.doc  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   
včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 10 z 12).

Název
Vstup do složky
Interní předpisy ZF
Výroční zprávy
Studium
Výsledky přijímacího řízení podle Vyhlášky 276/2004
Kurzy CZV
Zvěřejňování údajů
Dlouhodobý záměr
Informace dle Zákona 106/1999 Sb.
Výběrová řízení
Akreditované vzdělávací kurzy