Folder Noticeboard


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Noticeboard.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 4 of 4).

Name
Comments
Entered by
Document dateModifications
Display
Attachments
Nařízení děkana č. 2/2019 - Motivační program ZF MENDELU pro rok 2019
08/20/2019
08/20/2019
Narizeni_dekana_2019_2.docx  
Směrnice děkana č. 1/2018 - Podmínky upravující střet zájmů při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
08/13/2018
08/22/2018
Smernice_dekana_012018_2.docx  
Nařízení děkana č. 1/2018 - Pravidla zadávání bakalářských a diplomových prací na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
05/11/2018
06/08/2018
Narizeni_dekana_c_012018.docx  
Jednací řád Interní grantové agentury 2014
07/10/2014
07/10/2014
Jednaci_rad_Interni_grantove_agentury_2014.doc  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 10 of 12).

Name
Enter folder
Internal regulations for the Faculty of Horticulture
Annual reports
Study
Ordinance No. 276 of 2004
Kurzy CZV
Zvěřejňování údajů
Dlouhodobý záměr
Informace dle Zákona 106/1999 Sb.
Výběrová řízení
Akreditované vzdělávací kurzy