Folder 2019


Document tree
   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder 2019.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 7 of 7).

Name
Comments
Entered byDocument date
Modifications
DisplayAttachments
Nařízení ředitele č. 7 / 2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020
05/23/201910/07/2020
NR_7_2019_Harmonogram_AR_aktualizace_12052020_(2).pdf  
Nařízení ředitele č. 4 / 2019 - Hodnocení a řízení kariérního a profesního rozvoje akademických pracovníků Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
J. Schmied
02/19/2019
05/27/2020NR419.pdf  
Nařízení ředitele č. 11 / 2019 - Zřízení Komise pro pedagogickou činnost VÚ ICV
J. Schmied10/10/201910/10/2019NR_1911.pdf  
Nařízení ředitele č. 10 / 2019 - Zrušení pedagogické komise VÚ ICV
10/10/2019
10/10/2019
NR_19010.pdf  
Nařízení ředitele č. 6 / 2019 - Vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020 na VÚ ICV MENDELU
J. Schmied
05/23/2019
05/23/2019
NR_1906.pdf  
Nařízení ředitele č. 3 / 2019 - Obvyklá míra pedagogických a tvůrčích aktivit akademických pracovníků vysokoškolského ústavu ICV MENDELU
J. Schmied
02/19/2019
02/19/2019NR319.pdf  
Nařízení ředitele č. 1 / 2019 - Zrušení Komise pro vědu a výzkum VÚ ICV MENDELU
01/22/2019
01/22/2019
NR119.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.